Welkom bij Apex Personeel

Under construction

Apex Assessment

Apex Assessment verzorgt professionele assessmenttesten op psychologische en wetenschappelijke basis. We verzorgen testen tijdens sollicitatieprocedures en bij diverse mobiliteitstrajecten.

Apex Assessment beschikt over diverse testen welke ingezet kunnen worden :

  • Capaciteitstesten             
  • Persoonlijkheidstesten            
  •  Digitale rollenspellen en in-basket tests            
  •  Loopbaanscans            
  • Specifieke testen  

De testen kunnen online worden afgenomen en worden geleverd met uitgebreide rapportage en een uitgebreid advies. 


Bij selectietrajecten kunnen we diverse assessments inzetten;

  • Een pre-scan , welke vaak wordt afgenomen bij de top 3 of 5 kandidaten voordat ze op een sollicitatiegesprek gaan. De pre-scan geeft onder andere een indicatie van de drijfveren en competenties van de kandidaat.
  • Een wat uitgebreidere psychologische assessment kan men bijvoorbeeld inzetten om een beoogde kandidaat aan het eind van de sollicitatieprocedure nog op een objectieve manier te testen. De ingezette testen worden op maat gekozen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de kandidaat. Het versterkt het beeld of de kandidaat de juiste keuze is voor de functie en of de kandidaat past binnen de organisatie.
  • Voor hogere kader functies en functies waarin de juiste selectie cruciaal is kunnen we een complete geschiktheidsassessment uitvoeren. We combineren 5 a 7 psychologische testen met daarnaast een psychologisch selectiegesprek door een of twee psychologen. Daarnaast kunnen we ook diverse rollenspellen en in-basket testen inzetten.

 

Wij beschikken over diverse assessments die inzetbaar zijn bij mobiliteitstrajecten. Zo hebben wij uitgebreide loopbaanscans en re-integratie intaketesten welke bij een start van een traject ingezet kunnen worden. Daarnaast hebben we diverse losse testen op het gebied van interesses, beroepskeuze, vitaliteit, mobiliteit en communicatiestijlen. In overleg met onze opdrachtgever kijken we welke assessments het meest geschikt zijn voor de betreffende situatie.